Kontakt:
tel.  508-208-344
email
enterglass.pl

Enterglass Krzysztof Krzyżanowski
Kłoda 83 F
64-130 Rydzyna
Nip 621-130-08-25
Regon 250644413
BDO 000533550

Przed przyjazdem do firmy proszę o telefon,
mogę przebywać na montażu lub pomiarach.

konto bankowe:
mBank:
72 1140 2004 0000 3902 3023 6080

  Imię i nazwisko *

  Adres email *

  Telefon *

  Miejscowość montażu

  Temat

  Treść wiadomości

  Załącznik (tylko pliki jpg oraz pdf)

  Załącznik (tylko pliki jpg oraz pdf)

  * - pola wymagane

  KLAUZULA RODO

  Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja obsługi zapytań wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych.
  Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:
  Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Enterglass Krzysztof Krzyżanowski z siedzibą w Kłodzie 83 F, 64-130 Rydzyna, zwana dalej Administratorem. Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazali i wykorzystuje je jedynie w celach marketingowych, ofertowych oraz ewentualnym późniejszym przygotowaniu umowy. Przetwarzane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do przygotowania oferty. W przypadku niepodania danych, niemożliwe jest wysyłanie materiałów reklamowych oraz ofert.
  Enterglass Krzysztof Krzyżanowski gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  Dane Państwa będą przechowywane przez Administratora i będą mogły być archiwizowane na zasadach przewidzianych przez prawo obowiązujące lub przemawiał będzie za tym prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach i zakresach przez Enterglass Krzysztof Krzyżanowski z siedzibą w Kłodzie 83 F, 64-130 Rydzyna w celu przesyłania / przekazywania treści marketingowych na adres e-mail i numer telefonu podany w formularzu kontaktowym. Oświadczam że podaję dane dobrowolnie i są one prawdziwe.

  Enter Glass Glas

  Facebookinstagram
  Kontakt:
  508-208-344
  email: email
  Logo Enter Glass

  Back to Top